Case Sinebrychoff

1. Om kunden

1. Om kunden Terttu Niutanen Nuförtiden är det svårt att fånga människors uppmärksamhet. Med hjälp av LianaMailer och LianaCMS har vi dock kommit en bit på vägen Terttu Niutanen Communiations Manager, Sinebrychoff

Sinebrychoff är Finlands ledande tillverkare av öl, cider, läsk och energidrycker. Företaget startade sin bryggeriverksamhet 1819 och är i dag det äldsta bryggeriet i Norden och den äldsta livsmedelsproducenten i Finland. Sedan 2000 är Sinebrychoff en del av bryggerikoncernen Carlsberg.

För Sinebrychoff går kvalitet, ansvar och miljöhänsyn hand i hand. Därför försöker man ständigt förbättra sin verksamhet, värna om miljön och minimera miljöpåverkan.

2. Vilka var utmaningarna?

2. Vilka var utmaningarna? Ville Lehtoniemi Nyhetsbrev är ett effektivt sätt att skapa lojalitet och öka medvetenheten om sin verksamhet. Bäst resultat uppnås om man använder både online och offline-kanaler. Ville Lehtoniemi Account Director, Liana Technologies

För Sinebrychoff var huvudmålet att stärka de befintliga kundrelationerna. Samtidigt ville de förstärka sin position som en lojal partner och det ledande bryggeriet i Finland.

Sinebrychoff fattade ett beslut om att stärka sina relationer med hjälp av digital kundkommunikation. Tanken var att skicka ut nyhetsbrev med relevant information som kunderna kunde dra nytta av i sin egen verksamhet. Därutöver behövdes en webbplats med produktinformation, tips och resurser som kunde stödja marknadsföringsåtgärderna och förbättra synligheten utåt. För att genomföra den digitala förnyelsen krävdes användarvänliga marknadsföringsverktyg.

3. Förverkligande

3. Förverkligande Terttu Niutanen Vi känner att vi kan lita på vår partner. Om vi ​​skulle råka ut för ett problem kan vi alltid vända oss till Liana Technologies support för att få hjälp. Deras kundservice är superbra! Terttu Niutanen Communiations Manager, Sinebrychoff

Sinebrychoff inledde ett samarbete med Liana Technologies i syfte att skapa en produktwebbsida och lansera nyhetsbrevskampanjer. Valet föll på Liana Technologies eftersom företaget utmärkte sig med sin aktiva kundvård.

Layouten för både webbplatserna och nyhetsbreven utformades noggrant i förväg enligt principen ”med en bra början är halva jobbet gjort”. Idéer som uppstod under projektets gång ledde dock till att vissa justeringar gjordes. Med den professionella hjälpen från Liana Technologies förverkligades Sinebrychoffs planer på ett omsorgsfullt sätt.

Under arbetet med nyhetsbrevsmallens HTML-kodning visade det sig att Sinebrychoffs strikta brandväggsinställningar ledde till att mallens layout ändrades. På grund av denna utmaning krävdes omfattande testning och verifiering innan mallen var färdig. Till slut löstes dock alla problem och mallen fungerade som den skulle. I efterhand kan man konstatera att det var till stor hjälp att en kontaktperson på företaget hade utsetts. Efter att ha närvarat vid utbildningstillfället kan nu Sinebrychoffs användare utan problem uppdatera hemsidan och skicka ut nyhetsbrev.

4. Resultat

4. Resultat Ville Lehtoniemi Att mäta resultaten är en viktig aspekt av e-postmarknadsföring. Kunskap om kommunikationens effekter underlättar vidare utveckling av verksamheten. Ville Lehtoniemi Account Director, Liana Technologies

Sinebrychoff skickar nu regelbundet ut nyhetsbrev till sina kunder. Responsen gällande webbplatsen och nyhetsbreven har varit mycket positiv och företaget har börjat använda LianaMailer även för interna nyhetsbrev.

LianaMailers inbyggda rapporteringsfunktioner ger företag möjlighet att mäta resultaten (OR och CTR) efter varje leverans. Sinerychoffs nyhetsbrev har haft följande resultat:

  • Som bäst var öppningsfrekvensen (OR) 39,3 %
  • Klickfrekvensen (CTR) för det mest framgångsrika nyhetsbrevet var 28,3 %

Intresserad av LianaMailer? Kontakta oss för mer information.

Intresserad av LianaMailer? Kontakta oss för mer information.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om LianaMailer eller e-postmarknadsföring i allmänhet.

Det bästa sättet att bekanta dig med LianaMailer och dess kraftfulla funktioner samt lättanvända gränssnitt är att testa det dig själv. Boka gärna en kostnadsfri demo så kommer vi förbi! Vi garanterar att du inte blir besviken.

Begär en demo Kontakta oss

Sagt av våra kunder

Vi är mycket nöjda med LianaMailers funktionssäkerhet och användarvänliga mallar. Vi vill tacka medarbetare hos Liana Technologies för bra kundservice och deras positiva attityd. Det är trevligt att samarbeta med människor som faktiskt letar efter lösningar på våra behov och inte bara säljer sina produkter.
Pirjo Tiippana Communications Specialist, SOSTE
Med rapporteringsverktygen är det lätt att hålla reda på öppnings- och klickfrekvenser och att rikta budskapet till olika grupper. LianaMailer är betydligt effektivare och trevligare att använda än de verktyg vi hade förut.
Heidi Wilkman Project Manager, MTL – Finlands förbund för marknadsförings- och kommunikationsbyråer